Tüm gönderiler Blog Haberler

Et ve Tavuk Ürünlerinin Paketlenmesi

Gıda endüstrisindeki global paketleme pazarı büyümede bir sonraki adıma geçmektedir. Güçlü ve elverişli demografik yapı bir yana, artan gelirler, artan tüketici bilinci ve işlenmiş gıda talebi gibi faktörlerin bu büyümenin temel motivasyonları olması beklenmektedir. Bu yüzden hem ambalaj tedarikçileri hem de tüketiciler artık toplu paketlemelerden perakende ve küçük boyutlu paketlemeye geçmek zorunda kalmaktadır. 

Ambalajlar sadece ürünleri çevreleyen malzemeler değil aynı zamanda belirli işlevsel gereksinimlere ve pazarlama gereksinimlerine hitap eden unsurlardır. Bu gereksinimler koruma, muhafaza, porsiyonlama, kolaylık sağlama, depolama, tedarik sağlarken aynı zamanda iletişim kurma ve ticarileştirmenin tüm yönlerini içerir. Bu unsurların hepsi de pazarlama performansı nedeniyle gereklidir.

 Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında paketin işlevi nedir? 

Ambalajlar ürünleri sıcaklıktan, nemden, oksijenden, havadaki partiküllerden ve dış ortamdan koruma gibi fonksiyonlara sahiptir. Ayrıca mikroorganizmalardan, kemirgenlerden, böceklerden ve diğer zararlılardan kaynaklanan biyolojik kontaminasyona karşı da koruma sağlamaktadır. Paketler bir pazarlama aracı olarak da hizmet eder çünkü ürünün tanımını, ürünün içindeki maddeleri, besin değerleri bilgilerini, net ağırlığı, ürünün kontrolden geçtiğine dair bilgileri, pişirme talimatlarını ve üretici şirket bilgilerini taşıyan bir etiket için alan sağlamaktadır. 

Ürün paketleri ürünün nem kaybına veya nem artışına karşı koruma sağlamalı ve oksijen, karbon dioksit, nitrojen gibi gazların geçişini ayarlamalıdır. Böylece ambalajın oksidasyonu en aza indirilerek ürünün rengini, kokusunu, tadını korumayı ve besinin güvenli olmasını sağlayacaktır. Ayrıca mikrobiyal büyümeyi engelleyen bir ortam sağlayarak bozulma oluşumunu geciktirecek ve gıda kaynaklı patojenlerin etkisini azaltacaktır. Paketler ürün kalitesini iyileştiremez veya tamamen sabitleyemez, ancak kalitedeki bozulmayı oldukça yavaşlatabilir. Ürünün nihai tüketicilere dağıtımı için önemli bir husus da ürünün raf ömrüdür. 

Bir ambalaj malzemesinin bariyer özelliği, oksijen, karbon dioksit, nitrojen veya karbon monoksit gibi gazların ya da su buharı, aroma gibi maddelerin geçişine karşı gösterdiği direçttir. Bu bilgi, bir film veya paket spesifikasyonunun çok önemli bir parçasıdır. Bir paketi seçerken ve tasarlarken sıcaklık ve nem koşullarındaki çekme, uzama ve yırtılma mukavemeti ve delinmeye karşı direnç mukavemeti gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca filmin kendisinin de raf ömrü önemlidir. İşlenebilirlik faktörleri arasında sertlik, kayma (insanların paketleri açma kabiliyetini etkiler), berraklık veya şeffaflık, parlaklık, istenmeyen bir film renginin olmaması ve buğulanmama özellikleri gibi ticari faktörler bulunmaktadır. En yaygın olarak kabul edilen faktör maliyettir. 

Vakumlu Paketleme 

Vakum paketlemenin temel prensibi oldukça basittir ve ticari olarak da başarıyla kullanılmaktadır. Vakumlu paketlerdeki koruyucu etki, paketin içindeki havanın çıkarılması ve ürünü esnek bir filmle kapatarak çevresinde oksijen eksikliği olan bir ortamın sağlanmasıyla elde edilir. Bu düşük seviyede oksijene sahip paket içi ortam, yavaş büyüyen bir anaerobik bozulma mikroflorası seçer ve hızlı büyüyen aerobik bozulma organizmalarının çoğalmasını önleyer. Böylece ürünün depolama ömrünü uzatır. Vakumlu paketleme için kullanılan plastik film, mükemmel sızdırmazlık ve iyi mekanik mukavemet ile gazlara ve su buharına karşı yüksek bir dirence sahip olmalıdır. 

Modifiye Atmosfer Paketleme

 Modifiye atmosfer paketlemede (MAP), et ürünlerinin etrafındaki gaz atmosferi paket ısı ile yapıştırılmadan önce modifiye edilir. Bu gazın modifikasyonu için de kullanılan gazın tipi ve oranı oldukça önemlidir. Paketin içindeki atmosferi değiştirmek için kullanılacak gazlar ve bu gazların oranları, paketlemek için belirlenen et ürünü için özenle seçilir. Azot, karbondioksit ve oksijen en önemli üç gazdır. Azot inert bir gazdır ve et ürününün çeşitli bileşenleri ile reaksiyona girmez. Ürün renginin iyi görünmesi isteniyor ise oksijen kullanılır. Paket içerisinde anaerobik ortam oluşturmak için karbondioksit kullanılmaktadır. MAP'deki gaz karışımı çeşitli türler için farklılık gösterir.

 Et ve kümes hayvanları ürünleri için modifiye atmosferde paketlemede kullanılan gaz karışımları

Packaging Of Meat And Poultry Products
bloga geri dön